VBrick MCS Suite


VBricki Media Control Server (MCS) Suite on kogumik toodetest, mis võimaldavad organisatsioonidel lihtsalt ja efektiivselt tagada 5-Nines (99.999% töötamas) kindlusega digitaalse meediumihaldussüsteemi olemasolu kohtvõrgus ja internetis. VBricki auhinnatud toodete võtmekomponent EtherneTV MCS Suite koosneb mitmest erinevatest tootest.

• EtherneTV Portal Server - pakub lihtsat kasutajaliidest, et leida saadaval olevaid reaalajas ja video-nõudmisel kanaleid kasutades Windows, Mac, Linux personaalarvuteid või EtherneTV STB seadmeid. Kasutajad saavad navigeerida ja otsida kindlat videot, valida selle, ning koheselt seda ka ette mängida. "Video-nõudmisel" failide puhul on kasutajatel võimalus kasutada ka kõiki tavalisi videomaki või DVD-mängija funktsioone (paus, edasi-ja tagasikerimine)

• EtherneTV Scheduler - pakub tsentraalset võimalust erinevate striimide näitamise ja salvestamise haldamiseks kalendri alusel. Võimalik juhtida nii VBricki enkoodreid, salvestatud faile "Video-nõudmisel" serveritest, salvestisi VBrickides ja konverentse. Edasiarenenud kasutajad saavad tekitada ka endale kohandatud skripte.

Rakendusvõimalused
• Jaga televisioonikanaleid digitaalselt - päevakajaline info ja uudised otse arvuti ekraanil
• Koolitused - salvesta reaalajas toimuvaid koolitusi, et teha nad kättesaadavaks tulevastele tudengitele või töötajatele
• Digitaalne arhiiv - enkodeeri olemasolevad videokassetid MPEG failideks, et luua täiesti uus digitaalne videohaldussüsteem
• "Video-nõudmisel" - pääse ligi varem salvestatud loengutele, koolitustele, teadaannetele

TÄHTSAMAD OMADUSED

EtherneTV Portal Server
• Lihtne kasutajaliides reaalajas oleva, nõudmisel ja ajakavastatud videole
• Täisekraanis video (kuni DVD kvaliteediga)
• Täielikult kohandatav ja otsitav andmebaas
• Peittiitrite kuvamine
• LDAP ja SSO
• Mitme "Video-nõudmisel" serveri üheaegse kasutamise tugi
• Diagnostika funktsionaalsus vigade otsimisel

EtherneTV Scheduler
• Kalendril baseeruv süsteem pakub lihtsust ajakava tekitamisel
• Ligipääsu limiteerimine ajakava tekitamiseks
• Ajakavasta reaalajas olevaid striime ja salvestatud videoedastusi VBricki enkoodritest ja VOD serveritest VBricki dekoodritesse ja STB seadmetesse
• Ajakavasta salvestamisi EtherneTV Portal Serveris või VBSTAR seadmetes
• Ajakavasta konverentse kahe VBricki enkooder/dekooder seadme vahel
• Loo kohandatud ajakavasid kasutades skripte

Media Control Server Suite ingliskeelne brošüür