Korrektorlääts E +1,5

Hind: 17.00 €


Võimaldab kaugnägelikel inimestel näha selget pilti pildinäidikus ilma, et peaks kandma prille. Kere külge kinnitamiseks tuleb kasutada kummiserva.