Korrektorlääts E +0,5

Hind: 16.99 €


Võimaldab kaugnägelikel inimestel näha selget pilti pildinäidikus ilma, et peaks kandma prille. Kere külge kinnitamiseks tuleb kasutada kummiserva.