Korrektorlääts Ed +2

Hind: 38.00 €


Koos kummiservaga. Võimaldab kaugnägelikel inimestel näha selget pilti pildinäidikus ilma, et peaks kandma prille.