Ärilahendused

Me usume, et tänapäeva muutuvas ärikeskkonnas on ainuke tõeline tee lisaväärtuse saavutamiseks teha tihedat koostööd kliendiga, tunda üksikasjaliselt tehnoloogilisi lahendusi ning teada täpselt oma klientide ärilise tegevuse sisu ja eesmärke.

Klientide äritegevusele üha parema toe pakkumiseks oleme 1998. aastast pööranud peatähelepanu dokumendihaldus- ja väljastusprotsesside efektiivsemaks muutmisele nii suurte üle-eestiliste kui ka keskmise suurusega ettevõtete jaoks. Kogutud teadmised on võimaldanud arendada lahendusi, mis aitavad meie klientidel tõhustada tööprotsesse ja kokku hoida kulusid.

Overalli ärilahenduste osakonna töö sai alguse 2001. aastal. Viimaste aastate jooksul on meeskond kasvanud kiiresti - tänaseks töötab osakonnas seitse konsultanti ja IT-spetsialisti. Nende põhitegevuseks on klientidele väljastus- ja dokumendi-haldusprotsesside loomine.

Tihedas koostöös müügiosakonnaga pakume me terviklahendusi, mis ühendavad kliendi vajadusi arvestades optimaalselt nii riist- ja tarkvara kui ka konsultatsiooniteenused.


Tagasiside klientidelt


Digitaalne dokumendiarhiiv (DHL Estonia)


Prindihaldus (Playtech)