Overalli partnerid

Canon on rahvusvaheliselt tunnustatud pilditehnika ja IT-lahendusi pakkuv ettevõte. Eestis on Canon eelkõige tuntud kvaliteetsete väljastus- ja skaneerimisseadmete ning fototehnika kaubamärgina, kuid ettevõtte tootevalik on oluliselt laiem ning lisaks kodu- ja kontorikeskkonda mõeldud toodetele pakub Canon mitmeid teaduse, meditsiini, televisiooni ja elektroonika valdkonnas olulisi tööstusseadmeid.

Innovaatilist ja kvaliteetset arendustööd tähtsustades investeerib Canon igal aastal peaaegu 8% oma müügituludest arendustegevusse. 1937. a. asutatud ettevõttel on praeguseks umbes 200 harukontorit üle maailma, mis annavad tööd enam kui 100000 inimesele. Oma tootmis- ja turustusprotsessis on Canonil tugev fookus keskkonnakaitsel.

Overallil on Canoniga väga tugevad sidemed – oleme nende partner alates asutamisest 1990. aastal ning meil on ainulaadne kogemus Canoni seadmete tehnilise toe ja hoolduse pakkumisel. Oleme ainus Canoni akrediteeritud prindilahenduste ja professionaalsete foto- ning videolahenduste pakkuja Eestis.

HP pakub tehnoloogialahendusi nii äriklientidele kui lõpptarbijatele. Pakutavad lahendused hõlmavad IT infrastruktuuri, personaalarvuteid ja lisaseadmeid, globaalseid IT teenuseid, pilditehnika- ja printimislahendusi, mille hulgast leiab sobiva nii väike-, keskmise suurusega kui suurettevõte.

HP miljarditesse dollaritesse ulatuvad aastakulutused uuringutele ja arendustööle toetavad uute toodete ja tehnoloogiate leiutamist, mis omakorda aitavad paremini teenindada kliente ja siseneda uutele turgudele. HP pakub tehnoloogilisi lahendusi, mis edendavad äritegevust, loovad sotsiaalseid väärtusi ja hõlbustavad klientide igapäevast elu.

Prindilahendustele spetsialiseeruva ettevõttena on Overalli HP partnerstaatuseks Managed Print Specialist. Täites HP standardid sertifitseeritud hoolduspartnerile, oleme ka ainus kliendi juures teenindust pakkuv HP prindihoolduspartner Eestis.

NT-Ware eesmärk on arendada ja toetada parimat tarkvara-lahendust väljastuse-, skaneerimise- ja kopeerimise haldamiseks, seda nii ettevõtetes kui ka prinditeenuse keskustes üle kogu maalima.

NT-ware poolt loodud tehnoloogia peamine eesmärk on aidata klientidel oma ettevõtet paremini hallata – tehes seda madalamate kulutustega, turvaliselt ja tõhusamalt. NT-ware töötab tihedas koostöös oma klientide ja partneritega Euroopas, Aafrikas, Ameerikas ja Aasias. Tugev kliendikesksus on olnud ettevõtte algusest saati tootearenduse ja klienditoe üheks oluliseks nurgakiviks.

Alates ettevõtte asutamisest aastal 1998 on kõik tehnoloogiad olnud kättesaadavad erinevate Canoni kanalite vahendusel nii Euroopas, USA’s, Canadas, Uus-Meremaal, Singapuris ning suures osas Kagu Aasia ja ülejäänud Aasia maades.

NT-ware on kiiresti arenev ja agiilne tehnoloogia ettevõte kus töötab üle 80 inimese asukohaga kolmes müügi- ning tugiüksuses Euroopas, USA’s ja Singapuris.

Pidevate uuenduste ja tootearenduste eesmärk on kujundada multifunktsionaalsete seadmete (MFP'de) haldamist lihtsamaks, vähendada kasutuskulusid, tõsta töötajate tõhusust dokumendiprotsesside automatiseerimise kaudu ning suurendada dokumendivoo turvalisust.

Electronics For Imaging Ltd (EFI) on juhtiv digitaalse kujutisetehnoloogia ja prindihalduslahenduste arendaja. EFI lahendused on suunatud eelkõige prinditeenuse pakkujatele ja suurettevõtetele ning aitavad tõsta prindiprotsessi produktiivsust ja kasumlikkust. Lahendused katavad kliendi vajadused loometööst printimiseni, sealhulgas kuni 2000 lk/min jõudlusega Fiery prindiserverid tõetruude värvide tagamiseks; erakordselt laiaformaadilised tindipritsprinterid; võimsad prindi töövoo haldusvahendid produktiivsuse ja kuluefektiivsuse tõstmiseks; ning suur valik ettevõtetele suunatud prindilahendusi.

EFI peakontor asub USA-s, kuid harukontoreid on ettevõttel 22 riigis. EFI Fiery tehnoloogiat kasutab enam kui 12 miljonit inimest ning üle 40 000 prinditeenuse pakkuja ja disaineri kasutavad EFI visandamislahendusi, et saavutada täpsed värvid terve tööprotsessi vältel.

Overall Eesti AS on pakkunud EFI Fiery seadmeid koos Canoni väljastusseadmetega ligi 15 aastat. Lepinguline koostöö EFI-ga algas 2005. aastal, kus Overallile anti täieõiguslik esindusõigus Eestis ja ka mujal Baltikumis kõikide EFI lahenduste ja seadmete pakkumiseks.

GretagMacbeth on uue X-Rite koorporatsiooni osa. X-Rite on maailma juhtiv värvimõõtmistehnoloogia ja lahenduste pakkuja, arendades nii vajalikke seadmeid, tarkvara kui ka värvihalduse ja -kommunikatsiooniga seotud teenuseid. Lai tootevalik hõlmab nii digitaalse pilditehnika valdkonnale, prinditeenuse pakkujatele, tööstuslikuks värvihalduseks kui väikeettevõtete ja kodukasutuseks sobivaid seadmeid. X-Rite ühines 2006.a. juulis Amazys Holding AG / GretagMacbeth'iga, et saavutada veelgi kõrgem ja innovaatilisem tase tootearenduses ja tehnoloogias.

Overall Eesti AS on GretagMacbethi toodete ametlik edasimüüja alates 2006.aastast. Gretagmacbethi laiast tootevalikust oleme keskendunud eelkõige värvikalbratsiooniseadmete ja tarkvara pakkumisele.

Colortrac on maailmas suurim laiformaatprinterite tootja ning esimene firma, kes tõi kasutajateni soodsa, kõrge kvaliteediga, digitaalse A0+ formaadis värvilise kopeerimise ja skaneerimise.

Colortrac loodi aastal 1989 ning algselt keskendus ettevõte naftatööstusele suunatud skaneerimislahenduste arendamisele. Hiljem omandas Colortrac mitu teist ettevõtet ning laiendas oma laiformaatskannerite sihtrühma. Colortrac'i kvaliteetsed skaneerimislahendused sobivad väga erineva tegevusvaldkonnaga klientidele, sh. arhitektuur, ehitus, digitaalne dokumendihaldus, projekteerimine, reprograafia, geograafilised infosüsteemid ja kunsti digitaliseerimine.

Overall Eesti AS on pakkunud Colortraci tooteid alates 2002. aastast. Aastal 2005 sõlmiti koostööleping mille alusel esindab Overall Colortrac'i terves Baltikumis ning on volitatud pakkuma ka tehnilist tuge.

Zeutscheli arhiveerimislahendused on laialdaselt tunnustatud kultuuriväärtuseid säilitavates asutustes üle maailma. Ettevõtte 40 aastasel kogemusel tuginevad tooted on eelkõige suunatud suure töökoormusega arhiveerimiskeskkondadele.

Zeutschel skannerid, mikrofilmilugejad ja -kirjutajad ning hübriidseadmed on oma innovatiivsuse ja võimekuse tõttu kasutusel üle maailma paljudes arhiivides, raamatukogudes, ülikoolides ja maaregistrites.

AS Overall Eesti on Zeutscheli täieõiguslik esindaja Eestis juba 1994. aastast. Overall on volitatud pakkuma kasutajatele tehnilist tuge ja väljaõpet ning teostama Zeutscheli seadmete hooldust. Eestis kasutavad Zeutscheli seadmeid näiteks Rahvusarhiiv, Riigiarhiiv ja Ajalooarhiiv.

1980.a. loodud perefirma Tecco GmbH toodab ja töötleb erinevaid prindimaterjale. Teccot eristabki konkurentidest nende laiaulatuslik tootevalik ja asjatundlikkus prindimaailmas, hõlmates materjale nii tindi- kui ka laserprinteritele, nii fotoprindiks, proofinguks kui ka tootmiseks.

Therefore pakub eelkõige lahendusi dokumentide ja seotud protsesside korraldamiseks. Eesmärgiks on võimaldada hõlbus juurdepääs informatsioonile lihtsustamaks töötegemist, optimeerimaks töövõtteid ning soodustamaks tõhusat suhtlust. Sedasi tekib ettevõtetele, kes tegutsevad erinevates tööstus- ja teenindussektorites, käepärane töövahend, millega oma valdkonna spetsialistidel õnnestub liikuda lihtsamini ideedest teostuseni ning sealt juba soovitud tulemuseni.

Ettevõtte visioon on “aidata konkurentsitihedas maailmas vähendada ettevõtetel kulusid, kasvatada tulemuslikkust, olla tõhusam ning suurendada oma klientide rahuolu”.

Nimetatud tulemuste saavutamiseks muudetakse dokumentide lisamine, haldamine ja jagamine ühtseks, tõhusaks ja informatiivseks protsessi ahelaks. Sedasi garanteerib klientidele tõhusa töövoo ja otstarbeka ajakasutuse. Therefore on tänapäevane lahendus, mis on loodud töötama koos skaneerimisseadmetega (multifunktsionaalsed seadmed ja skannerid) ja erinevate IT süsteemidega (ettevõtte ressursiplaneerimise lahendused, kliendihalduslahendused, ostuhalduslahendused), et võimaldada kontroll ettevõttele elutähtsate dokumendiprotsesside üle.

LTG Display AB on Rootsi ettevõte, mis on alates 1996. aastast aktiivselt tegelenud jaekaubandusele mõeldud EasyDisplay sildistamislahenduse (signage-solution) arenduse, müügi ja paigaldusga. EasyDisplay tarkvara iseloomustavad märksõnad on kasutajasõbralikkus, lihtsus ja operatiivsus. Tarkvaralahenduse abil saavad kauplused igapäevaselt printida kõik vajalikud väikesed ja suured sildid-plakatid ning paigutada need kauplusesse laiali sobivaisse kohtadesse. EasyDisplay integreeritakse kaupluse andmebaasiga, mis garanteerib andmete ja hindade õigsuse ning võimaldab olla operatiivne kiirete pakkumiste tegemisel müügisaalis. Oluline aspekt on ka riputus- ja kinnitusvahenditel, mis kuuluvad lahenduse koosseisu ja on kergesti käsitsetavad. Pärast lahenduse kasutuselevõttu on kaupluste käive tõusnud keskmiselt 20-30%, kuid mõnel juhul isegi kuni 50%!

EasyDisplay-st on olemas ka nn. peakontori versioon, mis võimaldab peakontoris loodud kampaaniainfot kergesti edastada kauplustesse, kus vajalikud sildid prinditakse ja paigaldatakse.

Overall Eesti on läbi kuluefektiivse EasyDisplay lahenduse jaekaubandusettevõttele partneriks aidates seeläbi tõsta keskmist ostusummat ja klientide arvu.

Teised partnerid