Ärilahendused / Professionaalne print

Overalli professionaalse prindi (edaspidi pro-prindi) alase tegevuse põhieesmärk on pakkuda terviklahendusi Overalli ja Canoni seadmete baasil juhul kui trükiteenus vajab kiiret väljundit või trükikulud on kasvanud liiga kõrgeks. Digitaalsete mustvalge- ja värvitrükiseadmetega saavutatav kvaliteet ei jää alla traditsioonilisele ofsettrükitehnoloogiale. Digitaalsest failist saab kiiresti trükkida ja/või teha kordusseeria konverentsi-, õppe-, aruannetematerjalidest; lühiajalise aktuaalsusega raamatutest jne. Nõndanimetatud Print-On-Demand on saanud meie elu igapäevaseks osaks. Milleks oodata nädalaid trükikodade ootejärjekorras, kui vajalikud materjalid saab lihtsate vahenditega täna juba ise kontoris või ka kodus valmistada.

POD lahendused on suunatud eelkõige suurtele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kirjastustele ja trükikodadele. Digitaaltrükitehnoloogia areng on võimaldanud trükiseadmed häälestada sarnaseks ofsettehnoloogiatele, mis on POD edu tagatiseks. Alustavad trükiteenuse pakkujad (nt. väiksed trükikojad, maakonnakeskused ja kirjastused) otsustavad sageli just POD kasuks, mis annab suure paindlikkuse ja seeläbi ka konkurentsieelise. Levinud on uute trükitoodete turule toomise kontrolliks kasutada proovipartiisid raamatutele jms. POD meetod annab kirjastajale võimaluse reaalselt hinnata müüdava toote edukust ja selle põhjal määrata toote tegelik tiraa?. Väljaannete kiiremaks turule toomiseks leiate seadmepargi soetamisel ja tehnilistes küsimustes tuge Overallist.


Ärilahendused

Väljastuslahendused
Dokumentide digiteerimine
Laiformaat-töökeskkond
Overalli eHooldus
Professionaalne print
Esitluslahendused

Tagasiside klientidelt


Digitaalne dokumendiarhiiv (DHL Estonia)


Prindihaldus (Playtech)