Ärilahendused / Väljastuslahendused

Informatsioon on tänapäeval üks levinumaid töövahendeid ning selle efektiivseks vahetamiseks kasutame pidevalt uuenevaid võimalusi ja kanaleid. Tulenevalt infotehnoloogia kiirest arengust tekib suur hulk informatsioonist algselt digitaalsel kujul, kuid inimesed on endiselt harjunud kasutama paberit kui kõige mugavamat meediumit selle informatsiooni omandamiseks ja talletamiseks.

Ennustused, mis nägid ette paberi kadumist kontorilaudadelt, ei ole paika pidanud ning paberikasutus ja sellega seonduvalt printimismahud on pidevalt kasvanud. Interneti ja e-posti aktiivne kasutamine suurendab oluliselt ringluses oleva digitaalse informatsiooni hulka, mille lugemiseks ja läbitöötamiseks prinditakse suur osa sellest paberile.

Tavalise mustvalge väljastuse kõrval on kasvanud ka vajadus värviväljastuse järele. Moodsate seadmete hea kvaliteet, kasutuslihtsus ja mitmekülgsed viimistlusvõimalused asendavad juba väiksemahulist küljendus- ja trükikeskust. Tänapäevases kontorikeskkonnas on oluline koht uueneval väljastustehnoloogial, teadlikul ja kliendi vajadustest lähtuval nõustamisel ning tööriistadel, millega on võimalik hallata ja kontrollida väljastusprotsesse ning sellega kaasnevaid kulutusi. Eriti suured on väljastusmahud ettevõtetes, kus vastavatele kuludele on harva eraldi tähelepanu pööratud ning ei tunta muret prinditavate lehtede koguse üle.


Ärilahendused

Väljastuslahendused
Dokumentide digiteerimine
Laiformaat-töökeskkond
Overalli eHooldus
Professionaalne print
Esitluslahendused

Tagasiside klientidelt


Digitaalne dokumendiarhiiv (DHL Estonia)


Prindihaldus (Playtech)