Ärilahendused / Väljastuslahendused / Ettevõtte väljastuskulude analüüs ja haldamine

Enamikus ettevõtetes puudub täpne ülevaade tegelikest printimise- ja kopeerimisega seonduvatest kulutustest. Tavaliselt moodustab väljastusseadmete ostuhind kõigest 15-20% väljastuskuludest. Seadmetega tekitatud kulu moodustab aga keskmiselt 1-3% ettevõtte käibest. Viimase seitsme aastaga on väljaprinditavate dokumentide kogus suurenenud neli korda ja see tendents jätkub. Sellest hoolimata ei märgata ettevõtetes üldjuhul väljastuskoguste suurenemist. Sedasi tekib olukord, kus järjest enam ostetakse ettevõtetesse juurde printereid ja koopiamasinaid, samas mõtlemata millised lisakulud sellega kaasnevad.

Printimist ja koopiate tegemist ei saa kahtlemata keelata, kuid seda on võimalik jälgida ja saadud tulemuste alusel leida optimaalseim lahendus väljastuskulude haldamiseks. Overalli pakutava lahendusega on võimalik jälgida prindi- ja koopiatööde koguseid, erinevate viimistlustüüpide kasutamist ning vajadusel eristada must-valgeid ja värviliselt väljastatud lehtede kogust. Lisaks vaadata väljastustööde jaotust osakondade vahel ning prinditavate dokumentide pikkust.

Saadud tulemuste alusel ja koostöös kliendiga on võimalik luua ettevõttele sobilik väljastusstrateegia, mis optimeerib kulusid ja suurendab prindi- ja koopiaprotsesside jõudlust. Väljastusseadmete ümberpaigutamine ja reaalsetele andmetele põhinev uute seadmete, tarvikute ja hooldusteenuste hankestrateegia aitab kokku hoida kulusid. Lisaks on võimalik vajadusel läbiviia ka prindiseadmete lisafunktsioonide koolitus, mis soodustab väljastusseadmete optimaalset kasutamist. Pidev väljastuskulude juhtimine ja väljastusraportite jälgimine (kasutajate/ osakondade kaupa) võimaldab täpse eelarve koostamise prindi- ja kopeerimiskulude haldamiseks.

Overalli väljastushalduse lahendus kindlustab ettevõttele korrektse ning kasumliku töö ka tulevikus, sest aitab arvestada ka tehnoloogia kiiret arengut ja vältida valesid investeerimisotsuseid.

Väljastuslahendused

Ettevõtte väljastuskulude analüüs ja haldamine
Väikeettevõtte väljastusseadme kuluhaldus

Tagasiside klientidelt


Digitaalne dokumendiarhiiv (DHL Estonia)


Prindihaldus (Playtech)