Overall Eesti AS privaatsuspoliitika

Overall Eesti AS (edaspidi Overall) privaatsuspoliitika selgitab põhimõtteid, milliseid isikuandmeid ja kuidas me kogume, milleks neid kasutame, kellel on neile juurdepääs ehk kellega me andmeid jagame ning kuidas me kaitseme teie isiklikku teavet.
Andmete töötlejaks on:

Overall Eesti AS
Lootsi 11
Tallinn, 10151
Eesti

Overalli kliendi või koostööpartnerina usaldate meile tehingute käigus isikuandmeid, mida kasutame peamiselt selleks, et pakkuda paremat klienditeenindust – tooteid, mis võiksid olla teile sobivaimad ning teenuseid, mis võimaldavad neid tooteid paremini kasutada või näiteks teile mugavamalt kätte toimetada.

Teie andmete turvaline töötlemine ja teie privaatsuse kaitse on meile väga oluline, mistõttu lubame, et teeme kõik endast oleneva, et meile usaldatud andmeid nõuetekohaselt hoida ja kaitsta. Juhul, kui teil on küsimusi oma andmete kasutuse kohta Overalli süsteemides, siis võtke palun meiega ühendust aadressil .

Käesolevat privaatsuspoliitikat kohaldatakse kõikidele Overalli tööprotsessidele, kus kasutatakse füüsiliste isikute (nii era- kui ka äriklientidega) seotud isikuandmeid.

Kogutav isiklik teave

Overalli veebilehel kasutame teie kohta statistilist teavet teie arvuti ning Overalli veebilehe kasutamise kohta sh. teie poolt sidesessiooni ajal kasutatav avalik IP aadress, veebibrauseri tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, veebilehel oldud aeg, kasutuste kord. Veebilehe statistikat kasutame vaid anonüümsel kujul ning me ei vii andmeid kokku konkreetse füüsilise isikuga.

Kui soovite meie veebilehe kaudu esitada meile päringud (näiteks täites tagasiside vormi või esitades rendipäringut), siis küsime teilt ka kontaktinfot, mis on vajalik antud päringu teostamiseks. Selliseid andmeid kasutame ja säilitame vaid antud konteksti eesmärgil ja raames.

Kasutades Overalli veebilehte aga läbi kasutajakonto, töötleme ja säilitame lisaks ülaltoodule:

 • andmeid, mida jagate meiega, et seadistada kasutajakonto
 • informatsiooni teie poolt esitatud päringute kohta
 • informatsiooni meievaheliste tehingute kohta.

Külastades Overalli esindusi või suheldes meie töötajatega meili teel, kogume ja töötleme teie andmeid vaid vastavalt meievaheliste tehingute või lepingute raames ja nende täitmise eesmärgil.

Brauseriküpsiste kasutamine

Overalli veebileht kasutab brauseriküpsiseid (inglise keeles browser cookies) ning meie veebilehte kasutades palume teil anda oma nõusolek brauseriküpsiste kasutamiseks.

Brauseriküpsis on väike tekstilõik, mida hoitakse failina teie veebibrauseris. Brauseriküpsis laetakse arvutisse kindla veebilehe külastamisel ning need võimaldavad veebilehel meelde jätta teie tehtud valikuid.

Kasutame nii seansiküpsiseid kui ka püsivaid küpsiseid, et meelde jätta teavet teie külastuse kohta ja teie kasutuseelistusi, et vältida väärkasutust ning meie veebilehe turvalisust. Seansiküpsised kustutatakse automaatselt pärast igat veebilehe külastust. Püsivad küpsised jäävad alles kuni kustutamiseni.

Enamusel veebibrauseritel on olemas määrangud brauseriküpsiste kasutamise piiramiseks (küpsiste kasutust saate kontrollida oma veebibrauseri seadete kaudu). Küpsiste kasutamise takistamine võib aga mõjutada meie veebilehe kasutamist ning funktsionaalsust.

Meie veebilehe kasutuse analüüsiks kasutame Google Analytics teenust, mis kogub statistilisi ja muid andmeid veebilehe kasutamise kohta ning kasutab selleks samuti brauseriküpsiseid. Seda kogutud informatsiooni hoiab Google, kelle privaatsustingimused on lahti kirjutatud siin: https://policies.google.com/privacy?hl=et

Google Analytics kaudu kogutud Overalli veebilehe kasutusinfot kasutatakse raportite koostamiseks.

Kuidas me isikuandmeid kasutame

Overalliga jagatud isiklikku teavet kasutame selleks, et pakkuda paremat klienditeenindust ehk peamiselt kliendisuhete haldamiseks, kuid ka seadusest tulenevate nõuete täitmiseks ning oma õigustatud huvide kaitseks.

Teie andmeid võime kasutada järgnevatel eesmärkidel:

 • meie poolt pakutavate toodete/ teenuse haldamiseks ja kasutamise võimaldamiseks
 • meie veebilehtede kasutusmugavuse tagamiseks läbi isikustatud valikute
 • tasutuliste ja tasuta teenuste osutamiseks
 • arvete saatmiseks ja maksete vahendamiseks
 • teie poolt tellitud meiliteavituste saatmiseks (ka otseturundus)
 • teie kohta või teie poolt tehtud päringute ja kaebuste käitlemiseks
 • teenuse turvalisuse tagamiseks ning väärkasutuse tõkestamiseks

Teave, mida me jagame

Jagame teie isiklikku teavet oma partneritega (näiteks kullerfirmad) ainult sel määral, mis on mõistlikult vajalik teie poolt tellitud teenuse pakkumiseks ja osutamiseks.

Lisaks mainitule, võime jagada isiklikku teavet ka olukordades, kus seda nõutakse vastavalt:

 • mistahes kehtivatele seadustele või kohaldatud määrustele
 • muudele täitmisele kuuluvatele riiklikele nõuetele, et kaitsta oma seaduslikke õigusi (sealhulgas kolmandatele osapooltele väärkasutuse tõrjumise eesmärgil)

Ühelgi eelpool mainimata juhul ei jaga me teie andmeid kolmandate osapooltega, ilma teie selge kirjaliku nõusolekuta.

Isikuandmete turvalisus

Kaitseme teie isiklikku teavet nii kadumise, väärkasutuse kui muutmise eest erinevate hoolikalt valitud tehniliste kui ka organisatsiooniliste meetmetega.

Hoiame teie isiklikku teavet turvatud serverites, kuid vaatamata meie poolt tehtud jõupingutustele kaasneb andmetöötlusega alati risk, näiteks veebi kaudu edastatud info turvarisk, mistõttu ei saa me võtta vastutust interneti vahendusel edastatud info turvalisuse eest. Seetõttu palume teilgi kontrollida, et seadmed ja ühendused, mida te kasutate on kaitstud ja turvalised.

Isikuandmete töötlemine on lubatud ainult nendel Overalli töötajatel, kes vajavad andmete kasutamist oma tööülesannete täitmiseks ning isikuandmeid sisaldavatel süsteemidel on paroolidega kaitstud kasutajakontod. Lisaks seadusandlusega määratud nõuetele, on Overalli töötajad seotud eraldi konfidentsiaalsuslepinguga.

Kui andmete turvalisusnõudeid rikutakse kujul, mis ohustab ka teie privaatsust, siis võtame teiega ühendust esimesel võimalusel.

Vastutus oma kasutajakonto kasutajatunnuse ja parooli identiteetide saladuses hoidmise eest lasub teil. Me ei küsi teie kasutajatunnuseid ühelgi muul juhul kui Overalli veebilehele sisse logimisel.

Overalliga jagatud isiklikku teavet säilitame vastavalt seadusandlusele või kuni andmete kogumise eesmärgi täitmiseni. Isikuandmed, mida enam ei vajata, kustutatakse turvaliselt.

Muudatused

Privaatsustingimused võivad aeg-ajalt muutuda, millest teavitame läbi Overalli veebilehe.

Juurdepääs oma isiklikele andmetele

Andmekaitse määrusega on teil õigus mistahes ebaõigete andmete parandamisele, täiendamisele või kustutamisele. Overalli veebi kasutajakonto andmeid (kasutajatunnus, parool, eesnimi, perenimi, e-mail, telefon, tarneaadress) saate vaadata, muuta ning vajadusel kustutada läbi kontoseadete (’Seaded’ → ’Minu seaded’).

Päringu või taotluse andmete muutmiseks Overalli otseturundus nimekirjades sisalduva info kohta saab esitada meili teel aadressil . Oma otsust otseturundusteadete saamise kohta on teil alati võimalus muuta iga postituse juures vajutades postitustest eemaldamise lingil või saates e-kiri aadressil .

Päringu või taotluse Overalli majandustarkvaras kasutatavate andmete muutmiseks saab samuti esitada meili teel aadressil . Majandustarkvaras kasutatavaid tehingutega seotud andmeid saab kustutada seaduses nõutud tähtaegade möödumisel või andmete kasutuseesmärgi täitmisel.