Tehniline abi / Garantiiremont

Garantiikorras kuuluvad remontimisele kõik seadmed, millel on kehtiv Euroopa Liidu tootjagarantii ning on täidetud kõik tootja määratud garantiitingimused. Garantiiperioodi pikkus ja garantiitingimused on märgitud tootja poolt koostatud garantiitalongile.

Garantiilisuse tõestamiseks tuleb esitada garantiidokumentide originaaleksemplarid. Eestist ostetud seadme puhul piisab müüja poolt väljastatud ostutšekist, millel peab loetavalt olema märgitud ostu teostamise kuupäev ning seadme identifitseerimist võimaldav seerianumber. Juhul, kui ostutšekil puuduvad eeltoodud andmed või kui garantiiremonti taotletakse mujalt Euroopa Liidust hangitud seadmele, on lisaks ostutšekile vaja esitada ka korrektselt täidetud garantiitalong.

Enamlevinud juhtumid, millal garantii kehtivuse kaotab

 • Seade on mehaaniliselt vigastatud (põrutus, kukkumine, muljumine, jõuline kohtlemine jne).
 • Seade on niiskuskahjustustega (sageli ei paista need kahjustused välja - niiskus kahjustab eelkõige kaamera sees asuvaid detaile).
 • Seade on määrdunud, tolmune ja liivane või seadmes on võõrkehi.
 • Seadmega on kasutatud kasutusjuhendi nõuetele mittevastavaid tarvikuid.
 • Seade pole remonti toomise hetkel komplektne.
 • Seade on eelnevalt lahti võetud või remonditud mittevolitatud isikute/firmade poolt.
 • Puudub või ei ole nõuetekohaselt vormistatud garantiilisust tõestav dokumentatsioon.
 • Lisagarantiid pakkunud müüja taganeb müügi hetkel kokkulepitud tingimustest.

Enamlevinud arusaamatused

 • Overall kõrvaldab garantii korras vaid need puudused, millele seadme omanik on otseselt viidanud. Muude kõrvalekallete pimesi leidmist ei tagata.
 • Overall ei vaheta reeglina garantiiremonti toodud seadmeid uute seadmete vastu.
 • Garantiiremondile kuluvat aega pole võimalik seadet remonti võttes täpselt ennustada.
 • Eestis saab garantiikorras remontida vaid Euroopa Liidus soetatud seadmeid.
 • Garantiidokumentide duplikaate saab väljastada ainult seadme müünud ettevõte.
 • Eesti Vabariigi seaduste kohaselt ei ole ükski tootja kohustatud andma 2 aastast tootjagarantiid.

Kui ülaltoodud info põhjal on jätkuvalt keeruline otsustada, kas teie seadme probleem kuulub garantii alla või mitte, palume teil täita tehnilise abi vorm ning võtame teiega esimesel võimalusel ühendust.